ข่าวกิจกรรม


2012.02.27-28 เอกอัครราชทูตฯ เยี่ยมคารวะประธานหอการค้าเมืองนะหะ จังหวัดโอะกินะวะ

04/04/2012

เมื่อวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2555 นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล เอกอัครราชทูตฯ และภริยา ได้เดินทางเยือนจังหวัดโอะกินะวะ ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Yukikazu Kokuba ประธานหอการค้าและอุตสาหกรรมเมืองนะหะ จ. โอะกินะวะ และได้หารือเรื่องความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและสปา รวมทั้งพบหารือกับนาย Takeshi Sakumoto กงสุลกิตติมศักดิ์ของไทย ประจำจังหวัดโอะกินะวะ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับชาวไทยที่อาศัยในจังหวัดโอะกินะวะ

1    1

1    1

1    1
Back to the list