ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ พบหารือกับผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร Mizuho

17/10/2018

เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 61 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้พบหารือกับนาย Seiji Imai, Senior Executive Officer ธนาคาร Mizuho ระหว่างการรับประทานอาหารกลางวัน
โอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับพัฒนาการของโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) รวมถึงการส่งเสริมการลงทุนดังกล่าว โดยก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 61 ธนาคาร Mizuho ได้สนับสนุนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) จัดงานสัมมนาหัวข้อ "EEC: Thailand 4.0 in action" ที่สมาพันธ์ธุรกิจญี่ปุ่น (Keidanren) ซึ่งเอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าร่วมกล่าวเปิดงาน และได้นำนิทรรศการ รวมถึงตัวอย่างโครงการจำลองไปจัดแสดงด้วย
อนึ่ง เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 61 สกพอ. และธนาคาร Mizuho ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อร่วมมือกันส่งเสริมโครงการพัฒนา EEC
Back to the list