ข่าวกิจกรรม


2012.03.21 เอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน FEC

24/04/2012

     เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2555 นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล เอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ตัวแทนจาก International Friendship Exchange Council (FEC) ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต 

     ในโอกาสนี้ นายโนริโอะ ยามางุจิ ประธานกรรมการบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะจำกัด ซึ่งนำคณะ FEC เยือนประเทศไทย นายโยชิฮิโกะ นาคางากิ ที่ปรึกษาธุรกิจและอดีตประธานบริษัท Electric Power Development (J-Power) จำกัด และเอกอัครราชทูตฮิโรยูกิ ยุชิตะ ที่ปรึกษาคณะ FEC ได้รายงานผลการเยือนประเทศไทยและพม่าเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2555 ให้เอกอัครราชทูตรับทรบ โดยมีหัวหน้าสำนักงานด้านเศรษฐกิจแต่ละท่านเข้าร่วมในการประชุมด้วย

FEC2012.03.21
Back to the list