ข่าวกิจกรรม


งานเทศกาลไทย ณ เมืองซากะ ครั้งที่ 1

20/10/2018

เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 2561 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค นำคณะข้าราชการทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นเยือนจังหวัดซากะ ตามคำเชิญของนายโยชิโนริ ยามากูจิ ผู้ว่าราชการจังหวัดซากะ เพื่อร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลไทย ณ เมืองซากะ ระหว่างวันที่ 20-21 ต.ค. 61 โดยจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปีนี้ หลังจากที่ได้จัดงาน Thai Fair เมื่อปี 2560 ในโอกาสครบรอบ 130 ปี ความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น
ในพิธีเปิดงานเทศกาลไทย ณ เมืองซากะ เอกอัครราชทูตบรรสานได้ขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดซากะที่ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศไทย ทำให้ชาวไทยรู้จักจังหวัดซากะและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของจังหวัดซากะเป็นอย่างดี และการจัดงานเทศกาลไทยครั้งนี้เป็นโอกาสในการสร้างความตระหนักรู้ต่อประเทศไทยให้แก่ชาวซากะในทุกมิติ ทั้งด้านอาหาร การท่องเที่ยว และศิลปวัฒนธรรม โดยกองการสังคีต กรมศิลปากรได้นำการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยที่หลากหลาย ทั้งการแสดงออกโขน ดนตรีไทย รำสี่ภาค และศิลปะการต่อสู้โบราณมาแสดงให้ชาวซากะได้ชม และยังมีการออกร้านผลไม้สดจากไทยโดย อ.ต.ก. และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งการออกคูหาบริการด้านกงสุลสัญจรสำหรับประชาชนชาวไทยที่พำนักในซากะและจังหวัดใกล้เคียง และการ ประชาสัมพันธ์นโยบาย Thailand 4.0 โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว รวมถึงการออกร้านขายอาหารโดยนักเรียนไทยในเมืองซากะด้วย
งานเทศกาลไทย ณ เมืองซากะได้รับความสนใจจากชาวญี่ปุ่นเป็นจำนวนมาก รวมทั้งชาวไทยที่พำนักในซากะ ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานไม่ต่ำกว่า 30,000 คน ในระยะเวลา 2 วัน
Back to the list