ข่าวกิจกรรม


2012.03.23 เอกอัครราชทูตบรรยายเรื่อง “เศรษฐกิจไทยหลังอุทกภัย”

24/04/2012

     เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2555 นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล เอกอัครราชทูตฯ กล่าวบรรยายในหัวข้อ “เศรษฐกิจไทยหลังอุทกภัย” ในการสัมมนาซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันวิจัยทางเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม (REITI) ณ กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมญี่ปุ่น (METI) โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวถึงสถานการณ์ล่าสุดในการฟื้นฟูจากอุทกภัยและมาตรการต่ออุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ ยังกล่าวถึงโอกาสในการเป็นหุ้นส่วนร่วมกันกับรัฐบาลญี่ปุ่นและโอกาสทางธุรกิจสำหรับภาคเอกชนของญี่ปุ่นด้วย ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการสัมมนาจากสาขาอาชีพต่างๆ ประมาณ 60 คน

REITI2012.03.23-1

REITI2012.03.23-2
Back to the list