ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

23/10/2018

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2561 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว พร้อมด้วยกงสุลใหญ่ ณ นครฟูกูโอกะ และรักษาการกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา นำคณะข้าราชการทีมประเทศไทยในญี่ปุ่น กงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองนาโกยา ประชาชนชาวไทยและชาวญี่ปุ่นกว่า 40 คน ร่วมวางพวงมาลาและถวายความเคารพต่อหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่วัดนิตไตจิ เมืองนาโกยา จ.ไอจิ พร้อมทั้งประกอบพิธีทางศาสนาเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากุรณาธิคุณในโอกาสเดียวกันนี้

อนึ่ง วัดนิตไตจิเป็นวัดที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2447 เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศไทยซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ได้พระราชทานแก่ประเทศญี่ปุ่น และเมื่อปี 2530 ได้มีการสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้นในบริเวณวัดแห่งนี้เพื่อเป็นที่สักการะและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสืบไป
Back to the list