ข่าวกิจกรรม


2012.04.22 International Ladies Association of Buddhism เข้าร่วมพิธีกรรมทางพุทธศาสนาของไทย

02/05/2012

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2555 คณะสมาชิกกลุ่ม International Ladies Association of Buddhism ได้เข้าร่วมพิธีกรรมทางพุทธศาสนาของไทย ณ วัดปากน้ำญี่ปุ่น นำโดยนางอุมาพร ฟูตระกูล ภริยาเอกอัครราชทูตฯ โดยคณะได้เยี่ยมชมอุโบสถซึ่งสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมไทย สวดมนต์ไหว้พระ ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ สรงน้ำพระพุทธรูป เป็นต้น

buddhism04.22-01    buddhism04.22-02

buddhism04.22-03     buddhism04.22-04

buddhism04.22-05
Back to the list