ข่าวกิจกรรม


2012.03.16 ผู้เข้าอบรมหลักสูตรสื่อมวลชนสัมพันธ์เยี่ยมคารวะอัครราชทูต

23/04/2012

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2555 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อัครราชทูต ได้บรรยายสรุปข้อมูลเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นให้แก่คณะผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรสื่อมวลชนสัมพันธ์รุ่นที่ 38 จำนวน 45 คน นำโดยนางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งมาศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่ 15-19 มีนาคม 2555

1

2     3
Back to the list