ข่าวกิจกรรม


ประธาน International High-Speed Rail Association,IHRA เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

30/10/2018

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 นายมาซาฟูมิ ชูคูริ ประธาน International High-Speed Rail Association,IHRA เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับ EEC และการจัด IHRA Forum ภายใต้หัวข้อ Overcoming Challenges in a Complex World Past, Present and Future ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2561 ณ เมืองฟูกูโอกะ
Back to the list