ข่าวกิจกรรม


2012.03.29 สมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์เยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

24/04/2012

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2555 กรรมการบริหารและดำเนินงานสมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนทญ.) รุ่นที่ 72 และ 73 เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ เพื่อรายงานสรุปผลการดำเนินกิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมา และรับฟังโอวาทในการดำเนินกิจกรรมในปีการศึกษาใหม่

tsa01   tsa02

tsa03   tsa04

tsa05
Back to the list