ข่าวกิจกรรม


ผู้เข้าฝึกอบรม IATSS Forum ครั้งที่ 60 เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

30/10/2018

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ผู้เข้าฝึกอบรม 2 คนจากโครงการ IATSS Forum ครั้งที่ 60 เยือนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว โดยมีนางสาลินี ผลประไพ อัครราชทูตที่ปรึกษาให้การต้อนรับ
โครงการ IATSS Forum จัดขึ้นเดือนกันยายน 2528 ซึ่งมีเป้าหมายในการพัฒนาเพื่อให้เป็นผู้นำของเอเชียในรุ่นต่อไป โดยเชิญผู้แทนจาก 10 ประเทศในเอเชียมาประเทศญี่ปุ่นและร่วมกันทำกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ จัดสัมมนา Outdoor study การวิจัยกลุ่ม การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ในช่วงระยะเวลา 2 เดือน ทั้งนี้ โครงการ IATSS Forum ครั้งที่ 60 ได้เริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 17 ก.ค. - 12 พ.ย. 2561Tags:   IATSS

Back to the list