ข่าวกิจกรรม


2012.03.29 งานเลี้ยงรับรองสมาชิก Kasumi-kaikan

24/04/2012

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2555 นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล เอกอัครราชทูตเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นายมิจิฮิสะ และนางเคโกะ คิตะชิราคาวะ ประธาน Kasumi-kaikan และสมาชิกท่านอื่นๆ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต

   

   

   

Kasumi-kaikan07
Back to the list