ข่าวกิจกรรม


อัครราชทูต เข้าร่วมชมงาน ASEAN Design Selection 2018

31/10/2018

เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 61 นายเชิดชาย ใช้ไววิทย์ อัครราชทูต เข้าร่วมชมงาน ASEAN Design Selection 2018 ซึ่งเป็นงานแสดงผลิตภัณฑ์จากประเทศอาเซียนที่ได้รับรางวัลด้านความเป็นเลิศในการออกแบบ “Good Design Award” จากประเทศญี่ปุ่น โดยเป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือของ Japan Institute of Design Promotion กับ ASEAN-Japan Centre  และเป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการ Good Design Exhibition 2018 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 ต.ค. ถึง 4 พ.ย. 2561 ณ Tokyo Midtown โดยภายในนิทรรศการมีการแสดงผลิตภัณฑ์ของไทยที่ได้รับรางวัล “Design Excellence Award” หรือ DEmark จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
Back to the list