ข่าวกิจกรรม


สถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าชมการจัดนิทรรศการของโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ครั้งที่ 45

31/10/2018

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 นางธีรางกูร อุชิโนะ เลขานุการเอก เข้าร่วมชมการจัดนิทรรศการของผู้เข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ครั้งที่ 45 ณ National Olympics Memorial Youth Center ซึ่งเป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของแต่ละประเทศที่เข้าร่วมโครงการเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างเยาวชนในประเทศสมาชิกอาเซียนและญี่ปุ่น
ทั้งนี้ ในปีนี้โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 ต.ค. - 13 ธ.ค. 2561 มีกำหนดนำเยาวชนจากกลุ่มประเทศอาเซียน ประเทศละ 28 คน และหัวหน้าคณะคณะเยาวชน ประเทศละ 1 คน รวมทั้งเยาวชนจากประเทศญี่ปุ่น จำนวน 40 คน รวม 330 คน ร่วมเดินทางไปกับเรือนิปปอน มารู โดยมีจุดเริ่มต้นของการเดินทาง ณ ประเทศญี่ปุ่น ต่อจากนั้นเรือจะแวะเยือนประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ บรูไนดารุสซาราม ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม
Back to the list