ข่าวกิจกรรม


2012.05.01 งานสวนของภริยาเอกอัครราชทูตครั้งที่ 12

07/05/2012

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2555 นางอุมาพร ฟูตระกูล ภริยาเอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานสวนโลกของภริยาเอกอัครราชทูต 10 ประเทศครั้งที่ 12 ณ โรงแรมโอคุระ กรุงโตเกียว สำหรับประเทศไทยได้จัดสวนในบรรยากาศแบบบ้านเรือนแพอันสงบร่มรื่นในชนบทของไทย

GardeningFair1

GardeningFair2   GardeningFair3

GardeningFair4    GardeningFair5

GardeningFair6Back to the list