ข่าวกิจกรรม


สถานเอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในงานกฐินสามัคคี ณ วัดระฆัง ญี่ปุ่น

04/11/2018

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้มอบหมายให้ นางสาวณัฐิยา สุจินดา อัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์ เป็นผู้แทน เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในงานกฐินสามัคคี ณ วัดระฆัง ญี่ปุ่น เพื่อรวบรวมทุนในการย้ายวัดไปยังที่ตั้งใหม่ (ที่อยู่ : 4987 Nakatsu, Aikawa-machi, Aiko-gun, Kanagawa-ken 243-0303) ในอนาคตอันใกล้ เพื่อให้วัดมีขนาดเหมาะสมต่อการจัดกิจกรรมเผยแพร่พระพุทธศาสนาสำหรับพุทธศาสนิกชนไทยและญี่ปุ่นต่อไป
Back to the list