ข่าวกิจกรรม


2012.05.01 งานแสดงการจัดดอกไม้นานาชาติครั้งที่ 10

18/05/2012

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2555 นางอุมาพร ฟูตระกูล ภริยาเอกอัครราชทูตเข้าร่วมงานแสดงการจัดดอกไม้นานาชาติครั้งที่ 10 ณ โรงแรม Grand Pacific Le Daiba โดยใช้กล้วยไม้ไทยในการจัดตกแต่งและแสดงในงาน

ikebana
Back to the list