ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตบรรสานนำคณะทีมประเทศไทยเยือนยามากาตะ

04/11/2018

เมื่อวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2561 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้นำคณะข้าราชการทีมประเทศไทย ณ กรุงโตเกียว เยือนจังหวัดยามากาตะ ตามคำเชิญของนายมาซาชิ อูเอโนะ ประธานธนาคาร Shonai เพื่อเข้าร่วมงานฉลองการก่อตั้งสมาคมมิตรภาพยามากาตะ-ไทย โดยสมาคมดังกล่าวได้จัดตั้งขึ้นภายหลังจากที่เอกอัครราชทูตบรรสานได้เยือนจังหวัดยามากาตะเมื่อวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2560 และมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างจังหวัดยามากาตะกับประเทศไทยอย่างรอบด้าน
ในการเยือนครั้งนี้ เอกอัครราชทูตบรรสานได้พบหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดยามากาตะ สมาชิกสภาจังหวัด และกลุ่มนักธุรกิจแนวหน้าของจังหวัดยามากาตะจำนวนมากที่มาเข้าร่วมงานฉลองการจัดตั้งสมาคมมิตรภาพยามากาตะ-ไทย และได้เป็นประธานในการจัดงานสัมมนาการท่องเที่ยวไทยที่จังหวัดยามากาตะเพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนกับประชาชนของทั้งสองฝ่าย โดยที่ผ่านมา สมาคมยูโดแห่งประเทศไทยได้มีความร่วมมือกับเมืองยามากาตะในการเป็นสถานที่เก็บตัวสำหรับนักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬาโตเกียวโอลิมปิกในปี 2563 และทางจังหวัดยังได้มีความร่วมมือกับภาคเอกชนไทยในการเป็นสถานที่ถ่ายทำละคร “ดั่งดวงหฤทัย” ของไทยทีวีสีช่อง 3
เอกอัครราชทูตบรรสานและคณะได้เยี่ยมชมเทคโนโลยีและนวัตกรรมอันทันสมัยของจังหวัดยามากาตะ อาทิ Bioscience Park ของเมือง Tsuruoka และพบหารือกับบริษัทของจังหวัดยามากาตะที่จะเข้าไปลงทุนด้านการผลิตสิ่งทอจากนวัตกรรมชีวภาพในประเทศไทยตามนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล และได้เยือนมหาวิทยาลัยยามากาตะ ซึ่งมีเทคโนโลยีการรักษาโรคมะเร็งโดย heavy ion ซึ่งเป็นนวัตกรรมอันทันสมัยล่าสุดในประเทศญี่ปุ่น โดยเอกอัครราชทูตได้ใช้โอกาสนี้แนะนำนโยบายด้านการส่งเสริมการลงทุนของไทยแก่ภาคเอกชนญี่ปุ่น และแสดงความพร้อมที่จะส่งเสริมความร่วมมือกับจังหวัดยามากาตะซึ่งเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรมของไทยอย่างครบวงจร
อนึ่ง สมาคมมิตรภาพยามากาตะ-ไทย ได้จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา โดยมีนาย Hiroji Sagae ประธานบริหารหนังสือพิมพ์ Yamagata เป็นประธาน และมีภาคเอกชนในจังหวัดยามากาตะสมัครเป็นสมาชิกกว่า 240 บริษัท โดยในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า ประธานสมาคมมีกำหนดคณะสมาชิกของสมาคมฯ เดินทางเยือนไทยเพื่อศึกษาศักยภาพทางการลงทุนด้วย
Back to the list