ข่าวกิจกรรม


ผู้บริหาร JICA เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

07/11/2018

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้ให้การต้อนรับนาย Hiroo Tanaka, Senior Deputy Director - General, Office of the President และ น.ส. Katsura Miyazaki, Senior Deputy - Director General and Senior Direct, Office for Gender Equality and Poverty Reduction, Infrastructure and Peace Building Department ในโอกาสที่นาย Tanaka เดินทางกลับจากการประจำการในฐานะหัวหน้าผู้แทนไจก้า สำนักงานประจำประเทศไทย และ น.ส. Miyazaki กำลังจะเดินทางไปรับตำแหน่งแทน ในช่วงต้นเดือน ธ.ค. 61
โอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้ให้คำแนะนำต่าง ๆ รวมถึงช่องทางในการติดต่อประสานงานในประเทศไทยให้แก่ น.ส. Miyazaki ขณะเดียวกัน ได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือต่าง ๆ ของ JICA ในประเทศไทย ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ด้านหลัก คือ 1) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการศึกษา (HRD and Education) 2) การพัฒนาระบบคมนาคม (Transport Sector Development) 3) การประกันสังคมเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ (Social Security for Health and Elderly) และ 4) การลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์และการรับมือกับความเปลี่ยนแปลง (Low Carbon and Resilient Development)Tags:   ไจก้า, JICA

Back to the list