ข่าวกิจกรรม


เจ้าหญิงทาคามาโดะ เสด็จเยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการจัดงานประกวดภาพถ่าย Japan through Diplomats' Eyes

07/11/2018

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เจ้าหญิงทาคามาโดะแห่งญี่ปุ่น เสด็จเยือนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เพื่อเป็นองค์ประธานในการประชุมคณะกรรมการการจัดงานประกวดภาพถ่ายของคณะทูตต่างประเทศในญี่ปุ่น "Japan through Diplomats' Eyes" ซึ่งเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการฯ โดยการประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดหัวข้อสำหรับการจัดประกวดภาพถ่ายในปี ๒๕๖๒ ซึ่งจะมีการประกาศหัวข้อการประกวดดังกล่าวอย่างเป็นทางการต่อไป อนึ่ง เจ้าหญิงทาคามาโดะทรงขอบคุณเอกอัครราชทูตฯ ที่ได้มีบทบาทในการส่งเสริมมิตรภาพระหว่างญี่ปุ่นกับคณะทูตต่างประเทศอย่างเข้มแข็งตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการฯ ซึ่งการจัดงานดังกล่าวได้เป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นนักการทูตต่างประเทศมายาวนานถึง 21 ปีแล้ว
Back to the list