ข่าวกิจกรรม


2012.04.28 ออท.ร่วมเปิดงานไทยแฟร์ ณ ห้างสรรพสินค้าอิออน เลคทาวน์

02/05/2012

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2555 นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล เอกอัครราชทูตฯ ร่วมกล่าวในพิธีเปิดงาน “Thai Fair” ณ ห้างสรรพสินค้าอิออน เลคทาวน์ โคชิกายะ จังหวัดไซตามะ ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 - 30 เมษายน 2555 เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้า อาหาร และศิลปวัฒนธรรมไทยให้แก่ชาวญี่ปุ่น นอกจากนี้ ยังมีการสาธิตแกะสลักผลไม้ การนวดแผนไทย การแสดงนาฏศิลป์ไทย รวมทั้งการแสดงโดยวงดนตรีไทยของสถานเอกอัครราชทูตฯ ภายในงานด้วย

   thaifair_koshigaya2012_2

 

 thaifair_koshigaya2012_2   

thaifair_koshigaya2012_2

   thaifair_koshigaya2012_2

   thaifair_koshigaya2012_2

   thaifair_koshigaya2012_2
Back to the list