ข่าวกิจกรรม


ชมรมวัฒนธรรมของไดเนอร์สคลับจัดกิจกรรม "เยือนสถานเอกอัครราชทูตไทย"

08/11/2018

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ชมรมวัฒนธรรมของสมาชิกบัตรเครดิตไดเนอร์สคลับได้จัดกิจกรรม "เยือนสถานเอกอัครราชทูตไทย" ณ หอประชุมสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ให้การต้อนรับและได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของทั้งสองประเทศให้แก่สมาชิกที่เข้าร่วมจำนวน 43 คน นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้บรรยายเกี่ยวกับข้อมูลการท่องเที่ยวของประเทศไทย ภายในงานมีการจัดแสดงนาฎศิลป์ไทยและอาหารไทยต้อนรับ รวมทั้งได้พาสมาชิกเข้าเยี่ยมชมทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวด้วย

Back to the list