ข่าวกิจกรรม


2012.05.26 งานเทศกาลไทย เมือง Nagoya ครั้งที่ 8

06/06/2012

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2555 นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล เอกอัครราชทูตฯ กล่าวเปิดงานเทศกาลไทยเมือง Nagoya ครั้งที่ 8 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2555 ณ สวน Hisaya Odori เมือง Nagoya โดยคณะกรรมการจัดงานเทศกาลไทย เมือง Nagoya และบริษัท Yamamori Inc. และสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ให้เงินสนับสนุนการจัดงาน  ตลอดจนได้นำนิทรรศการ 125 ปี ความสัมพันธ์การทูตไทย-ญี่ปุ่นไปจัดแสดงให้ชาวเมือง Nagoya และเมืองใกล้เคียงรับทราบความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทย – ญี่ปุ่นมากขึ้น

TF-Nagoya2012-002

TF-Nagoya2012-003    TF-Nagoya2012-004

TF-Nagoya2012-003    TF-Nagoya2012-004

TF-Nagoya2012-007-

TF-Nagoya2012-003    TF-Nagoya2012-004

TF-Nagoya2012-003    TF-Nagoya2012-004

TF-Nagoya2012-003    TF-Nagoya2012-004

TF-Nagoya2012-003    TF-Nagoya2012-004

TF-Nagoya2012-003    TF-Nagoya2012-004

TF-Nagoya2012-003    TF-Nagoya2012-004

TF-Nagoya2012-003    TF-Nagoya2012-004

TF-Nagoya2012-003    TF-Nagoya2012-004

TF-Nagoya2012-003    TF-Nagoya2012-004
Back to the list