ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานการประชุมนักลงทุนไทยสาขาพลังงาน

09/11/2018

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เป็นประธานการประชุมนักลงทุนไทยในสาขาพลังงาน ที่ห้องประชุม สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีผู้บริหารสถานเอกอัครราชทูตฯ และหัวหน้าส่วนราชการไทยประจำกรุงโตเกียว ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมด้วย

โอกาสการนี้ ได้มีการหารือและแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับสถานะการลงทุนของบริษัทต่าง ๆ รวมถึงปัญหาอุปสรรค เพื่อประมวลและแจ้งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของญี่ปุ่นต่อไป

ปัจจุบัน การลงทุนของไทยในญี่ปุ่นมีปริมาณมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาพลังงาน ซึ่งปัจจุบันมีจำนวน รวม 12 บริษัท
Back to the list