ข่าวกิจกรรม


อัครราชทูตเป็นประธานฝ่ายฆราวาสในงานกฐินสามัคคี ณ วัดอิ่มบุญธัมมาราม ญี่ปุ่น กรุงโตเกียว

11/11/2018

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้มอบหมายให้นายเชิดชาย ใช้ไววิทย์ อัครราชทูต เป็นตัวแทนประธานฝ่ายฆราวาสในการทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2561 เพื่อสมทบทุนซื้อที่ดินสร้างลานอเนกประสงค์ให้มีขนาดที่เหมาะสม ต่อการจัดกิจกรรมเผยแพร่พระพุทธศาสนา และอำนวยความสะดวกแก่พุทธศาสนิกชนผู้มาร่วมงาน ณ วันอิ่มบุญธัมมาราม กรุงโตเกียว
Back to the list