ข่าวกิจกรรม


วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 53 เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

10/11/2018

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 53 เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวTags:   วปอ.

Back to the list