ข่าวกิจกรรม


สถานเอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในงานกฐินสามัคคีและให้บริการกงสุลสัญจร ณ วัดปากน้ำญี่ปุ่น จ.ชิบะ

11/11/2018

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้มอบหมายให้นายสุวิจักขณ์ พิริยะธนานุกุล พร้อมข้าราชการทีมประเทศไทยเป็นตัวแทนประธานฝ่ายฆราวาสในการทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2561 ณ วัดปากน้ำญี่ปุ่น จังหวัดชิบะ ประเทศญี่ปุ่น

นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดบริการกงสุลสัญจร โดยภายในงานเจ้าหน้าที่จากฝ่ายกงสุลได้ให้บริการงานหนังสือเดินทาง งานทะเบียนราษฎร-ครอบครัว และงานนิติกรณ์ ให้แก่คนไทยที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงด้วย
Back to the list