ข่าวกิจกรรม


อัครราชทูตเข้าร่วมงานเลี้ยงขอบคุณผู้บริจาคทุนการศึกษาแก่เด็กไทยผ่านมูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF)

09/11/2018

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 อัครราชทูตเชิดชาย ใช้ไววิทย์ ได้ร่วมงานเลี้ยงขอบคุณผู้บริจาคทุนการศึกษาแก่เด็กไทยผ่านมูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF) ในโอกาสครบรอบ 30 ปีของมูลนิธิฯ โดยอัครราชทูตได้มอบประกาศนีบัตรให้แก่ตัวแทนผู้บริจาคและกล่าวขอบคุณมูลนิธิฯ และผู้บริจาคชาวญี่ปุ่น พร้อมตอกย้ำความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการให้การศึกษาอย่างเท่าเทียมแก่เด็กไทยทุกคน
Back to the list