ข่าวกิจกรรม


2012.05.15 Mitsukoshi Bus Travel เยี่ยมชมทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ

06/06/2012

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2555 นางอุมาพร ฟูตระกูล ภริยาเอกอัครราชทูตฯ ได้ต้อนรับสมาชิก 30 คนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม “เยือนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว” ซึ่งชมรม Mitsukoshi Bus Travel ของห้างสรรพสินค้ามิตสึโคชิ สาขาใหญ่ นิฮงบาชิ เป็นผู้จัด ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับประวัติทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ ชมสารคดีส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศไทยและอาหารไทย รวมทั้งการบรรยายเกี่ยวกับเทศกาล “สงกรานต์” ซึ่งเป็นประเพณีปีใหม่ของไทย นอกจากนั้น ยังได้ร่วมการสาธิตพิธีรดน้ำดำหัวในเทศกาลสงกรานต์ และพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างรับประทานอาหารไทย

    

    

    

    

    

    

    

    

    
Back to the list