ข่าวกิจกรรม


สถานเอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในงานทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดป่าพุทธรังษี โตเกียว

11/11/2018

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้มอบหมายให้นางปัทมาวดี เอื้ออารีย์จิต ที่ปรึกษา เป็นตัวแทนประธานฝ่ายฆราวาสในการทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2561 เพื่อสร้างห้องพักใหญาติโยมผู้บวชเนกขัมมะ ได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมในวาระต่าง ๆ ณ วัดป่าพุทธรังษี โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
Back to the list