ข่าวกิจกรรม


2012.05.29 ออท.เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้แทนจากคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 ฝ่าย (กกร.)

06/06/2012

เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 55 นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล เอกอัครราชทูตฯ และภริยา เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้แทนจากคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 ฝ่าย (กกร.) ที่เดินทางมาร่วมการ ปช. คณะกรรมการร่วมด้านการค้าและเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่นครั้งที่ 22 ร่วมกับ Keidanren เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 55 ในการนี้ อท. ฝ่ายเศรษฐกิจและการลงทุน และ อทป. ฝ่ายเศรษฐกิจและการคลังได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองดังกล่าว ณ ทำเนียบ ออท. ด้วย

IMG_0116
Back to the list