ข่าวกิจกรรม


2012.05.18 เอกอัครราชทูตฯ ร่วมงานประชุมประจำปีของสมาคมมิตรภาพไทย – ฮิโระชิมะ

06/06/2012

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล เอกอัครราชทูตฯ และภริยา ได้รับเชิญจากนาย Masahiro Nishikawa ประธานสมาคมมิตรภาพไทย – ฮิโระชิมะ ให้เข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปีของสมาคมฯ ที่จังหวัดฮิโระชิมะ ในการนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้บรรยายเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี ค.ศ. 2012 และการฟื้นฟูภายหลังเหตุการณ์มหาอุทกภัยโดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังประมาณ 100 คน ภายหลังการบรรยาย เอกอัครราชทูตฯ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักธุรกิจชาวญี่ปุ่นและชาวไทยที่อาศัยในจังหวัดฮิโระชิมะด้วย

2012.05.18th-hiroshima-01     2012.05.18th-hiroshima-02

2012.05.18th-hiroshima-01     2012.05.18th-hiroshima-02

2012.05.18th-hiroshima-01     2012.05.18th-hiroshima-02

2012.05.18th-hiroshima-01     2012.05.18th-hiroshima-02
Back to the list