ข่าวกิจกรรม


2012.05.24 เอกอัครราชทูตฯ กล่าวเปิดงาน “Thai Regional Summit in Gifu”

06/06/2012

           เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2555 นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล เอกอัครราชทูตฯ กล่าวเปิดงาน “Thai Regional Summit in Gifu” ณ โรงแรมกิฟุแกรนด์ ตามคำเชิญของนาย Hakumi Horie ประธานกรรมการผู้จัดการธนาคาร Juroku ผู้จัดงาน ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมจังหวัดกิฟุ โดยฝ่ายไทยมีนายบัณฑูร ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทยซึ่งเป็นหุ้นส่วนกับธนาคาร Juroku ในการสนับสนุนบริษัทญี่ปุ่นซึ่งเป็นลูกค้าของธนาคาร Juroku ที่ต้องการไปลงทุนในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2005 และนายปริเยศ พิริยะมาสกุล อัครราชทูต (ฝ่ายเศรษฐกิจและการลงทุน) หัวหน้าสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโตเกียว ฝ่ายญี่ปุ่นมีนาย Shigemitsu Hosoe นายกเทศมนตรีเมืองกิฟุ และนาย Shigeo Kamite รองผู้ว่าราชการจังหวัดกิฟุเข้าร่วมด้วย 

           ทั้งนี้ มีนักธุรกิจชาวญี่ปุ่นเข้าร่วมประมาณ 100 คน ซึ่งให้ความสนใจมาตรการป้องกันน้ำท่วมของรัฐบาลไทยและการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกิฟุให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มนักท่องเที่ยวไทยมากขึ้น

    2012.05.24Thai_Regional_Summit_in_Gifu-07     2012.05.24Thai_Regional_Summit_in_Gifu-02

2012.05.24Thai_Regional_Summit_in_Gifu-01     2012.05.24Thai_Regional_Summit_in_Gifu-08

2012.05.24Thai_Regional_Summit_in_Gifu-01 

2012.05.24Thai_Regional_Summit_in_Gifu-04

   2012.05.24Thai_Regional_Summit_in_Gifu-05
Back to the list