ข่าวกิจกรรม


ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานลอยกระทงเมืองฮิโรชิมะ 2018

17/11/2018

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2018 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้มอบหมายให้นางสาลินี ผลประไพ อัครราชทูตที่ปรึกษา เป็นผู้แทนเข้าร่วมกล่าวเปิดงานลอยกระทงเมืองฮิโรชิมะ 2018 ณ โรงแรม Hotel Century 21 เมืองฮิโรชิมะ ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 19 โดยสมาคมฮิโรชิมะ – ไทย โดยมีนายมาซาฮิโร นิชิกาวะ ประธานสมาคมฮิโรชิมะ – ไทย เป็นประธาน งานนี้จัดขึ้นเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างชาวไทยและญี่ปุ่นในจังหวัดฮิโรชิมะ รวมถึงเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมและประเพณีไทย ภายในงานมีการแสดงทางวัฒนธรรมโดยผู้ฝึกงานชาวไทยในเมืองฮิโรชิมะ รวมทั้งมีการลอยกระทงและจับสลาก โดยมีผู้ร่วมงานกว่า 200 คน
Back to the list