ข่าวกิจกรรม


2012.06.05 สอท. เผยแพร่วัฒนธรรมไทยที่โรงเรียนประถมไทเม

15/06/2012

 

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2555 เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้บรรยายพิเศษเกี่ยวกับประเทศไทยให้แก่นักเรียนประมาณ 400 คนจากโรงเรียนประถมไทเมในกรุงโตเกียว โดยได้ฉายวีดีทัศน์และสไลด์ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวไทย นอกจากนี้ ยังมีการแสดงดนตรีไทยโดยวงดนตรีไทยของสถานเอกอัครราชทูต และรำไทยโดยกลุ่มนาฏศิลป์ไทยอากิโมโตะด้วย

2012.06.05Taimei-01

2012.06.05Taimei-03

2012.06.05Taimei-02

2012.06.05Taimei-04

2012.06.05Taimei-05

2012.06.05Taimei-06
Back to the list