ข่าวกิจกรรม


ผู้บริหาร บมจ. ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

21/11/2018

เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 61 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้ให้การต้อนรับนางสาวแคทลีน มาลีนนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) และคณะ ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ

โอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้ประชุมหารือเกี่ยวกับการลงทุนของบริษัทในธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งทางการญี่ปุ่นให้การส่งเสริมเพื่อเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน รวมถึงเพื่อทดแทนพลังงานบางส่วนที่เดิมผลิตได้จากโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์
Back to the list