ข่าวกิจกรรม


คณะจากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

26/11/2018

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้มอบหมายให้นายเชิดชาย ใช้ไววิทย์ อัครราชทูต ให้การต้อนรับ ผศ. ดร. ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงและคณะ เพื่อรายงานผลการดำเนินโครงการการมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยราชภัฏจอมบึง ในงาน Tsukuba Marathon 2017  ณ มหาวิทยาลัย Tsukuba ซึ่งเป็นกิจกรรมในโอกาสครบรอบ 130 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - ญี่ปุ่นและความคืนหน้าของร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกับ Tsukuba University และ Tsukuba Marathon Committee
Back to the list