ข่าวกิจกรรม


2012.06.07 สมาชิก Kasumi Kaikan เข้าร่วมการสาธิตทำอาหารไทย

15/06/2012

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2555 นางอุมาพร ฟูตระกูล ภริยาเอกอัครราชทูต ได้สาธิตการทำอาหารไทย อันได้แก่ ยำวุ้นเส้น ต้มข่าไก่และแกงเขียวหวานกุ้ง ให้กับสมาชิก 9 ท่านของกลุ่ม Kasumi Kaikan

2012.06.07Kasumikai-001

2012.06.07Kasumikai-002-

2012.06.07Kasumikai-003      2012.06.07Kasumikai-004

2012.06.07Kasumikai-006      2012.06.07Kasumikai-007

2012.06.07Kasumikai-006      2012.06.07Kasumikai-007

2012.06.07Kasumikai-006      2012.06.07Kasumikai-007

2012.06.07Kasumikai-006      2012.06.07Kasumikai-007

2012.06.07Kasumikai-006   

2012.06.07Kasumikai-016-

2012.06.07Kasumikai-015-

2012.06.07Kasumikai-007     2012.06.07Kasumikai-007

2012.06.07Kasumikai-019-
Back to the list