ข่าวกิจกรรม


อัครราชทูตเข้าร่วมงานครบรอบ 25 ปี โครงการฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิค IM Japan

25/11/2018

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 นายเชิดชาย ใช้ไววิทย์ อัครราชทูต และนายสายชล อกนิษฐวงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายแรงงาน ได้เข้าร่วมงานครบรอบ 25 ปี โครงการฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิค ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์กร IM Japan ที่โรงแรมโตเกียว ปริ๊นซ์ อัครราชทูตเชิดชายได้กล่าวถึงบทบาทในช่วงระยะเวลา 18 ปี องค์กร IM Japan ได้รับผู้ฝึกงานชาวไทยมากกว่า 4,600 คน และผู้ฝึกงานที่มีทักษะสูงนั้นเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการพัฒนาทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการแสดงดนตรีไทยจากวงดนตรีไทยของสถานเอกอัครราชทูตและการแสดงของแต่ละประเทศอีกด้วยTags:   IM Japan

Back to the list