ข่าวกิจกรรม


2012.06.05 คณะทำงานโครงสร้างพื้นฐาน คมนาคม และพลังงานเยี่ยมคารวะอัครราชทูต

26/06/2012

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2555 นายโอกาส เตพละกุล ประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้นำคณะทำงานโครงสร้างพื้นฐาน คมนาคม และพลังงานของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งเดินทางมาศึกษาดูงานการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งและพลังงานของประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 4-9 มิถุนายน 2555 เข้าเยี่ยมคารวะนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อัครราชทูต ณ สถานเอกอัครราชทูต โดยมีนายโทชิฮิโระ ยามะโคชิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาโครงการ กรมการรถไฟ กระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม และการท่องเที่ยวญี่ปุ่นเข้าร่วมด้วย ในโอกาสดังกล่าว อัครราชทูตฯ ได้บรรยายเกี่ยวกับนโยบายด้านพลังงานของญี่ปุ่น และนายยามะโคชิ ได้บรรยายเกี่ยวกับระบบรถไฟชิงคันเซ็นให้แก่คณะฯ

working_group01

working_group02

Back to the list