ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ ร่วมเปิดบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ แจแปน อย่างเป็นทางการ

03/12/2018

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เป็นประธานกล่าวเปิดบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ แจแปน อย่างเป็นทางการ ที่หอประชุม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว โดยมีคุณสมฤดี ชัยมงคลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) คุณสุธี สุขเรือน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) นาย Wataru Shima ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ แจแปน และแขกผู้มีเกียรติจากภาครัฐและเอกชนของญี่ปุ่น เข้าร่วมกว่า 200 คน

กลุ่มบ้านปูเริ่มดำเนินธุรกิจกับญี่ปุ่นมาตั้งแต่ปี 2543 และเริ่มเข้ามาลงทุนในโครงการด้านพลังงานแสงอาทิตย์ในญี่ปุ่นเมื่อปี 2558 ปัจจุบันมีโครงการในความรับผิดชอบทั่วทั้งประเทศญี่ปุ่น รวม 19 โครงการ ผลิตและจำหน่ายไฟแล้ว 8 โครงการ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 4 โครงการ และอยู่ในขั้นตอนการขออนุญาต 7 โครงการ รวมกำลังการผลิตทั้งสิ้น เกือบ 400 เมกะวัตต์
Back to the list