ข่าวกิจกรรม


2012.06.14 งานเลี้ยงอาหารกลางวันธนาคารจูโระคุกับธนาคารกสิกรไทย

26/06/2012

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2555 นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล เอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นายโยจิ มัตซึอุระ กรรมการผู้จัดการธนาคารจูโระคุ จังหวัดกิฟุ และนายชาคริต สุวรรณโชติ ผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย สำนักงานประจำกรุงโตเกียว ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ในการนี้ อัครราชทูต อัครราชทูตฝ่ายเศรษฐกิจและการลงทุน และอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจและการคลังได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองดังกล่าวด้วย

JB001      JB002

JB001      JB002

JB001

JB002      JB001

JB002
Back to the list