ข่าวกิจกรรม


2012.06.14 เอกอัครราชทูตให้สัมภาษณ์ทีมสารคดีช่อง 9 อสมท.

26/06/2012

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2555 นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล เอกอัครราชทูตฯ ได้ให้สัมภาษณ์แก่ทีมงานผู้ผลิตสารคดีพิเศษ “24 ชั่วโมง...ไทยไม่เคยหลับ” จากสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ (ช่อง 9 อสมท.) ซึ่งจะนำเสนอภารกิจด้านการต่างประเทศในมิติต่างๆ ของกระทรวงการต่างประเทศ มีกำหนดฉายทางสถานีโทรทัศน์ดังกล่าวระหว่างเดือนสิงหาคม – กันยายน 2555 รวมทั้งสิ้น 8 ตอน โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้เน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและยาวนานระหว่างไทย – ญี่ปุ่น ซึ่งจะครบรอบ 125 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตในเดือนกันยายนนี้  นอกจากนั้น ได้กล่าวถึงภารกิจด้านต่างๆ ของสถานเอกอัครราชทูต อาทิ งานบริการด้านกงสุล การให้ความช่วยเหลือคนไทยระหว่างเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อเดือนมีนาคม 2554 การเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติในที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงการส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมไทยแก่ชาวญี่ปุ่น ฯลฯ

mcot1
Back to the list