ข่าวกิจกรรม


2012.06.14 เอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.)

26/06/2012

เมื่อวันที่14มิถุนายน 2555 นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล เอกอัครราชทูตฯ และภริยา เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  (ป.ป.ช.) ซึ่งมาศึกษาดูงานในประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่ 14-19 มิถุนายน 2555 ตามโครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (นำโดยนายวิชา มหาคุณ กรรมการป.ป.ช.) และด้านการต่อต้านการทุจริตและการตรวจสอบทรัพย์สิน (นำโดยนายกล้านรงค์ จันทิก กรรมการป.ป.ช.)

NACC000

NACC002     NACC003

NACC004     NACC005

NACC006     NACC001

NACC007
Back to the list