ข่าวกิจกรรม


การจัดงานวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561

05/12/2018

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้จัดงานวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ โรงแรม Imperial กรุงโตเกียว มีผู้เข้าร่วมงาน ทั้งชาวไทย ชาวญี่ปุ่น และคณะทูตต่างประเทศ ประมาณ 800 คน ทั้งนี้ เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน โดยอธิบายเกี่ยวกับความสำคัญของวันที่ 5 ธ.ค. ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของรัชกาลที่ 9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ และนาย Mitsuhiro Miyakoshi รัฐมนตรีประจำสำนักงานคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่น ซึ่งเป็นแขกเกียรติยศได้กล่าวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น และบทบาทที่ดีของไทยในการสนับสนุนการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยใน จ. ฟุคุชิมะ หลังจากนั้น นาย Takashi Yamashita รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมญี่ปุ่นได้เป็นผู้นำดื่มถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเอกอัครราชทูตฯ เป็นผู้นำดื่มถวายพระพรสมเด็จพระจักรพรรดิและสมเด็จพระจักรพรรดินีญี่ปุ่น
Back to the list