ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างโรงพยาบาลสมิติเวชกับโรงพยาบาลทาคาซึกิ จ. โอซากา

06/12/2018

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2661 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และ นายทาเคชิ ฮามาดะ นายกเทศมนตรีเมืองทาคาซึกิ พร้อมด้วยนายนฤชัย นินนาท รักษาการ กงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างโรงพยาบาลสมิติเวชกับโรงพยาบาลทาคาซึกิ จ. โอซากา โดยนายแพทย์ชัยรัตน์ ปัณธุรอัมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวชและโรงพยาบาลบีเอ็นเอช และนายแพทย์โยชิยูคิ ไนโตะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Aijinkan Healthcare Corporation เป็นผู้ร่วมลงนาม ความสำเร็จจากการลงนาม MOU ในครั้งนี้ จะนำไปสู่การก่อตั้ง "Samitivej Japanese Regional Hospital" ในประเทศไทย ที่สมบูรณ์ และช่วยยกระดับการให้บริการทางการแพทย์แก่ชาวญี่ปุ่นที่พำนักอยู่ในกรุงเทพมหานคร จังหวัดใกล้เคียง รวมถึงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และถือเป็นความร่วมมือทางการแพทย์ที่จะช่วยให้ชาวญี่ปุ่นมั่นใจที่จะมาอยู่ที่ประเทศไทยไม่ว่าจะมาลงทุน ประกอบธุรกิจ หรือมาอยู่อาศัย โดยจะมีแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลทาคาซึกิ ไปให้คำปรึกษาและฝึกอบรมแก่บุคลากรของโรงพยาบาลฯ อย่างต่อเนื่อง อนึ่ง ปัจจุบันมีชาวญี่ปุ่นพำนักอาศัยในประเทศไทยประมาณ 70,000 คน ซึ่งนับเป็นชุมชนญี่ปุ่นที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Back to the list