ข่าวกิจกรรม


2012.06.26 อุปทูตฯ บรรยายแก่กลุ่มมิตรภาพญี่ปุ่น-ไทย ของสมาชิกสภาจังหวัดคานากาวะ

05/07/2012

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2555 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อุปทูตฯ ได้บรรยายในหัวข้อ “Japan-Thailand: Old Friends and Modern Partners” เนื่องในโอกาสการประชุมการจัดตั้งกลุ่มมิตรภาพญี่ปุ่น-ไทย ของสมาชิกสภาจังหวัดคานากาวะ ณ ศาลาว่าการจังหวัดคานากาวะ ณ ศาลาที่ว่าการจังหวัดคานากาวะ โดยกลุ่มดังกล่าวได้จัดตั้งขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ที่จะกระชับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ 125 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ญี่ปุ่น โดยปัจจุบันกลุ่มมีสมาชิกทั้งสิ้น 65 คน โดยมีนายฮิโรอากิ ชิคิดะ ดำรงตำแหน่งประธานกลุ่ม ทั้งนี้ อุปทูตฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายยูจิ คุโรอิวะ ผู้ว่าราชการจังหวัดคานากาวะในโอกาสนี้ด้วย

j-t_goodwill001

j-t_goodwill002      j-t_goodwill003

j-t_goodwill002      j-t_goodwill003

j-t_goodwill002      j-t_goodwill003

j-t_goodwill002      j-t_goodwill003
Back to the list