ข่าวกิจกรรม


อัครราชทูตให้การต้อนรับเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติและคณะ

12/12/2018

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 นายเชิดชาย ใช้ไววิทย์ อัครราชทูต ให้การต้อนรับ พลเอก วัลลภ รักเสนาะ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ และคณะ ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ในโอกาสที่เดินทางเยือนญี่ปุ่นเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการต่อต้านการก่อการร้ายและความมั่นคงไซเบอร์ ซึ่งอัครราชทูตได้บรรยายเกี่ยวกับ "ไทย - ญี่ปุ่น กับความท้าทายในทศวรรษ 2020" ให้แก่คณะได้รับฟัง
Back to the list