ข่าวกิจกรรม


2012.06.29 สมาชิกศูนย์วัฒนธรรม NHK เยี่ยมชมทำเนียบเอกอัครราชทูต

11/07/2012

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2555 สมาชิก 40 ท่านของศูนย์วัฒนธรรม NHK สาขาไซตามะอารีน่าและสาขามาจิดะ ได้เยี่ยมชมทำเนียบเอกอัครราชทูต โดยมีนางอุมาพร ฟูตระกูล ภริยาเอกอัครราชทูตและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตให้การต้อนรับ ทั้งนี้ มีการบรรยายเกี่ยวกับประวัติของทำเนียบเอกอัครราชทูต และความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ญี่ปุ่นที่ดำเนินมาถึง 125 ปี นอกจากนี้ ยังได้ฉายวีดีทัศน์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวไทย มีการแสดงรำไทย รวมทั้งได้จัดอาหารไทยแบบบุฟเฟ่ต์ และการขายสินค้าหัตถกรรมไทยด้วย

2012.06.29NHKCultureCenter-001      2012.06.29NHKCultureCenter-002

2012.06.29NHKCultureCenter-001      2012.06.29NHKCultureCenter-002

2012.06.29NHKCultureCenter-001      2012.06.29NHKCultureCenter-002

2012.06.29NHKCultureCenter-001      2012.06.29NHKCultureCenter-002

2012.06.29NHKCultureCenter-001      2012.06.29NHKCultureCenter-002

2012.06.29NHKCultureCenter-001      2012.06.29NHKCultureCenter-002

2012.06.29NHKCultureCenter-013
Back to the list