ข่าวกิจกรรม


งานประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย ครั้งที่ 13

15/12/2018

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2561 สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยคันดะนานาชาติศึกษา จัดงานประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยระหว่างมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น ครั้งที่ 13 ณ ห้องมิลเลเนียม มหาวิทยาลัยคันดะนานาชาติศึกษา เพื่อให้นักศึกษาญี่ปุ่นที่ศึกษาภาษาไทยในระดับมหาวิทยาลัยที่มีการสอนภาษาไทยได้มีโอกาสแสดงความสามารถในการใช้ภาษาไทย สะท้อนความคิดเห็นผ่านบทสุนทรพจน์ภาษาไทย และทำความรู้จัก แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ

ภายในงาน มีศาสตราจารย์อาสึชิ คาสึกะ หัวหน้าภาควิชาภาษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยคันดะนานาชาติศึกษาและนางสาลินี ผลประไพ อัครราชทูตที่ปรึกษา เป็นผู้กล่าวเปิดงาน และกล่าวปิดงานโดยนายทาคาฮิสะ มิยาอุจิ อธิการบดี โดยมีนักศึกษาชาวญี่ปุ่นและต่างชาติภาควิชาภาษาไทยระดับปริญญาตรีเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 19 คน จาก 5 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยอุซึโนะมิยะ มหาวิทยาลัยโอซากา มหาวิทยาลัยเคอิโอะ มหาวิทยาลัยริทซึเมคัง และมหาวิทยาลัยคันดะนานาชาติศึกษา

ทั้งนี้ หัวข้อของการกล่าวสุนทรพจน์คือ “ความภาคภูมิใจ” และมีการถามตอบโดยภาษาไทยโดยกรรมการผู้ตัดสินการประกวดจากสถานเอกอัครราชทูตฯ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น

ผู้ชนะเลิศยอดเยี่ยมการประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยในปีนี้ ได้แก่นางสาววอนซอน ปัก นศ. ปี 4 จากมหาวิทยาลัยโอซากา และ นางสาวโนริโกะ อะริมะ นศ. ปี 3 จากมหาวิทยาลัยคันดะนานาชาติศึกษา ซึ่งได้รับรางวัลเป็นบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ – โตเกียว สนับสุนนโดยบริษัทการบินไทยและสถานเอกอัครราชทูตฯ ผู้ชนะรางวัลประเภทอื่นๆ ได้รับประกาศนียบัตรพร้อมด้วยเงินรางวัลและหนังสือเกี่ยวกับประเทศไทยจากสมาคมไทย-ญี่ปุ่นแล้ว ยังได้รับจากบริษัทอะยิโนะโมะโตะ Japan Thailand Business Forum และ NGO ขอบคุณมาก นอกจากนี้ ในงานยังมีการแสดงนาฏศิลป์ไทยและดนตรีไทยโดยนักศึกษาอีกด้วย
Back to the list